O mnie

WetPasieka  lek.wet. Ireneusz Szefliński  Konin

WetPasieka
WetPasieka Konin

Lokalizacja pasieki –
Węglewskie Holendry, gm. Golina, pow. koniński, Wielkopolska


Pszczoły i pszczelarstwo są moją pasją, którą – jak to zwykle bywa – zarazili mnie 40 lat temu inni pszczelarze. Bowiem przez kilka lat prowadziłem, w ramach swoich obowiązków służbowych, zwalczanie zgnilca amerykańskiego pszczół. Jedną istotnych czynności w tym postępowaniu była perlustracja czyli przeglądy stany zdrowia okolicznych pasiek. Tak poznałem pszczelarzy, którzy zainspirowali mnie do założenia własnej kilkudziesięciodniowej pasieki.

Rozwijanie pasji związane jest z ciągłym poszerzaniem swojej wiedzy. Dlatego też ukończyłem kurs podstawowy dla pszczelarzy oraz kurs na mistrza pszczelarskiego. Uczestniczyłem także w szkoleniach na temat chorób pszczół organizowanych
dla lekarzy weterynarii przez Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach. Oczywiście, podstawą aktualizacji wiedzy są czasopisma pszczelarskie i wydawnictwa książkowe.Prowadząc pogadanki, prezentacje, spotkania dotyczące chorób pszczół, staram się być pomocny pszczelarzom z naszego regionu. Ponieważ jestem członkiem Polskiego Związku Pszczelarskiego, moja skromna aktywność szkoleniowa dotyczy głównie pszczelarzy – członków Związku.Przyznanie mi najważniejszego wyróżnienia pszczelarskiego – statuetki ks. Jana Dzierżona jest dla mnie bardzo cenne, bo wynikało  
z pozytywnej opinii ogółu pszczelarzy.

Decydując się na umieszczenie pasieki na terenie pradoliny Warty, wybierałem teren słabo eksploatowany rolniczo, z dużą ilością nieużytków, zadrzewień, zakrzaczeń, łąk
i pastwisk. Dzięki temu pszczoły mogą korzystać z nieskażonego bogatego zasobu roślin. Ta dobra lokalizacja przejawia się w dobrym zdrowiu pszczół. Przejawia się także w bogactwie smakowym miodu, w różnorodności pozyskiwanego pyłku pszczelego
i kitu.